UNDERSÖKANDE UPPREPNINGAR

UNDERSÖKANDE UPPREPNINGAR

Tapet I – handvävd plockad dubbelväv i handfärgat ullgarn 53×230, inköpt av Västragötalandsregionen
Fotograf Jesper Dickell
Undersökande upprepningar I, handvävd plockad dubbelväv i handfärgat ullgarn 52×230 tillsammans med digitaltryck på polyestersammet 130×230
Fotograf Jesper Dickell
Detalj Undersökande upprepningar I, blå siden, plockad dubbelväv i handfärgat ullgarn
Fotograf Jesper Dickell
Undersökande upprepningar II och III, handvävd plockad dubbelväv i handfärgat ullgarn 52×230 tillsammans med digitaltryck på polyestersammet 130×230 (liggande)
Fotograf Folke Johansson
Detalj – Undersökande upprepningar III
Fotograf Jesper Dickell
Detalj Undersökande upprepningar II
Fotograf Jesper Dickell
Undersökande upprepningar II och III, handvävd plockad dubbelväv i handfärgat ullgarn 52×230 tillsammans med digitaltryck på polyestersammet 130×230
Fotograf Folke Johansson. Läs mer…