Läs mer Uppdrag – Mässhake till Fågeltofta kyrka

Uppdrag – Mässhake till Fågeltofta kyrka

En mässhake speciellt anpassad till kyrkan, sparsamt dekorerad med broderier som knyter an till de utsmyckningar som finns i kyrkorummet och även ryms i den violetta färgens liturgiska betydelse. Violett är eftertankens och botgöringens färg och används främst under fastan och adventstiden.
Material: Handfärgad vadmal och silke
Teknik: Applikation och broderi