Läs mer Jubileumsverk Skånemejeriet

Jubileumsverk Skånemejeriet

Vid ett jubileum eller en födelsedag uppmärksammas det som varit samtidigt som framtiden med nya utmaningar kommer i fokus. Mitt verk är en 10 meter lång konstnärlig utsmyckning, en omgestaltning av företagets befintliga samling av äldre mejeriföremål. För mig gestaltar den befintliga samlingen en rad tysta historieberättare, varje föremål har använts av en rad olika människor som i sin kontakt med föremålet utfört sitt arbete och genom den kontakten ”laddat” föremålen med minnen. Min avsikt är att med hjälp av samlingen gestalta den konstanta dialogen mellan då, nu och sen. Till verket kopplar jag tre textila bilder som mer tydligt blir min kommentar till helheten. Verket är placerat i en korridor, en plats som står för förflyttning i såväl tid som rum.
Material: den befintliga samlingen av äldre mejeriföremål + digitaltryck på siden.