Läs mer Festkransar

Festkransar

Mattan ”Festkransar” är en hyllning till och berättelse om FESTEN. Bottenväven i tuskaft består av gamla linnedukar – mer eller mindre vita och mer eller mindre fläckiga efter alla fester de deltagit i. Tysta historieberättare laddade med minnen, lägger man örat mot kanske man kan höra sorlet. På ytan placerar jag kransar i slarvtjäll. Materialet i slarvtjällen är infärgad vadmal som klipps ner till små ”slarvtjällsrosetter”. I infärgningsprocessen använder jag mig av restprodukter från en fiktiv festmåltid av gullök, rödlök, avocado och rödbetor. Jag har vid infärgningen använt olika experimentella metoder, där färgens härdighet har underordnad betydelse. Liksom matresterna påverkas av tiden kommer ljuset att påverka färgen på kransarna. Ett medvetet val som gör att den textila berättelsen förändras över tid just som våra minnen. De 27 kransarna är placerade oregelbundet med mer eller mindre kontakt med varandra – liksom festdeltagare minglar de med varandra. Åbo var kulturhuvudstad 2011 – det uppmärksammades och firades på olika sätt – bland annat genom utställningen ”Saga – berättande matta” på Galleri Campus, i vilken denna matta deltog.