JUST FÖRE

JUST FÖRE – STRAX EFTER – PANG

Alla bilder tagna av Sebastian Waldenby

Just före – Strax efter – PANG är en föränderlig utställningsinstallation där gestaltning görs
utifrån utställningsrummets förutsättningar. Utställningen visas för första gången på Not Quite
sommaren 2022.

Jag intresserar mig för bubblan som form, metafor och känsla. Precis innan bubblan brister är den
som störst, känslan av att vara oövervinnlig är på topp. Jag både fascineras och skräms över
bubblans rörelser, när den utvidgas, växer sig större och större, när den utmanar sin egen fysiska
förmåga. Jag ser paralleller till samtiden, vårt mänskliga beteende och hur vi hanterar olika
katastrofer och kriser. Bubblan beskriver ett inuti, en gemenskap men också en exkludering, en
vägran eller oförmåga att ta in det som finns utanför. Bubblan är vacker och skör, ett illusoriskt
skydd från obehag. Skönheten i det skira, samtidigt sårbara blir till verk i siden organza – vi håller
andan, snart spricker de kanske.

Efteråt, när bubblan brustit uppstår en oformlighet, en hög, den fulländade formen blir till något
annat. Luften går ur, det uppblåsta materialet veckas, vrider sig, är nu något annat, en
restprodukt. Jag tänker på den svarta askan, den ultimata restprodukten. Men också på lavan
som väller fram efter vulkanutbrottet. Garn i silke och ull färgas i flera steg och i vävstolen tar
verken form. Färgerna äts upp men skymtar fortfarande i svärtan – ett landskap uppstår. Är detta
början på något nytt?

Bubblan brister, ett ögonblick står tiden stilla. Utan riktning. Hur låter det när den fulländade
formen upphör och blir till något annat? Genom att arbeta med ljud, toner och rytmer tillsammans
med en musiker, Marcus Ferreira Larsen, söker jag ett sätt att beskriva detta skeende. Mitt språk
finns i mina händer, det är genom dom jag gestaltar mina tankar. Samtidigt finns ljuden alltid
närvarande, i arbetsprocessen eller som musik under arbetets gång. Rytmer och upprepningar
intresserar mig. Att föra samman olika sinnen blir till ett utvidgat perspektiv. Ett verk att lyssna till i
utställningen.