GÅ VILSE

GÅ VILSE

Alla bilder tagna av Hillevi Nagel

Att gå vilse i tid och rum är hisnande, en del av livet och den skapande processen.
Läsningen av Rebecca Solnits essäsamling Gå vilse – en fälthandbok öppnar upp för nya
perspektiv. Platsen som inspiration. En artist-in-residence vistelse på Island med sitt fascinerande
svarta landskap ger upphov till nya arbeten som visas i utställningen