annika  andersson

Uppdrag – jubileumsverk Skånemejeriet

 

Material: den befintliga samlingen av äldre mejeriföremål + digitaltryck på

siden.

 

Vid ett jubileum eller en födelsedag uppmärksammas det som varit samtidigt

som framtiden med nya utmaningar kommer i fokus. Mitt verk är en 10 meter

lång konstnärlig utsmyckning, en omgestaltning av företagets befintliga

samling av äldre mejeriföremål.

För mig gestaltar den befintliga samlingen en rad tysta historieberättare, varje

föremål har använts av en rad olika människor som i sin kontakt med

föremålet utfört sitt arbete och genom den kontakten ”laddat” föremålen med

minnen. Min avsikt är att med hjälp av samlingen gestalta den konstanta

dialogen mellan då, nu och sen. Till verket kopplar jag tre textila bilder som

mer tydligt blir min kommentar till helheten.

Verket är placerat i en korridor, en plats som står för förflyttning i såväl tid som

rum.

Kontakt:

Annika Andersson

Nymossevägen 3

448 50 Tollered

 

e-post: sisalannika@hotmail.com

tel: 0709 - 79 49 12

Följ mig:

Instagram